เข้าสู่ระบบประมวณผล

เข้าสู่ห้องข่าวสาร

ดาวน์โหลดกระเป๋า Wallet

RG COIN

มูลค่าบนกระดานเทรด

ติดต่อสอบถาม

TG+  Thai Gold Plus

Thai Gold Plus เป็นโครงการที่มีบริษัทเข้ามา support เพื่อจะอัพมูลค่าของเหรียญ RGC โดยการเข้ามาถือครองเหรียญ RGC.จำนวน 1 ล้านเหรียญเพื่อเริ่มโครงการ Backup เหรียญ RGC.ด้วยโครงการลงทุน มีการวางระบบ Backup เป็น Step จาก step ที่ 1 จนถึง step ที่ 100 ถือว่าจบโครงการนำร่องในการ backup มูลค่าของเหรียญด้วยมูลค่าการลงทุนในโครงการต่างๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     บริษัทผู้ที่เข้ามา support โครงการ ไม่ได้ต้องการขายเหรียญแต่ต้องการสร้างมูลค่าของเหรียญให้มั่นคงยั่งยืนและสามารถที่จะถือครองไว้อย่างมีมูลค่าที่แท้จริง เหรียญจะมีมูลค่าขึ้นขึ้นอยู่กับสมาชิกสมัคร partner และสนับสนุนทุน เพื่อให้บริษัทนำเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ เมื่อเป็นไปตามขั้นตอนมูลค่าของเหรียญจะค่าเพิ่มขึ้นจากมูลค่าของการลงทุนในโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

วาระที่ 1.รีเซ็ตระบบ

     การเริ่มต้นระบบ จะรีเซ็ตราคาเหรียญ RGC.เริ่มต้นที่ราคา 0.1 XLM.ต่อ 1 RGC เหรียญจะไม่มีวางขายในกระดานเทรด เหรียญจะแจกให้กับผู้ที่สมัครเป็น partner กับบริษัทเท่านั้น  สมาชิกพาร์ทเนอร์จะได้รับเหรียญตามมูลค่าที่สนับสนุนทุนให้บริษัทนำไปลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อสร้างผลกำไรและนำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกพาร์ทเนอร์  ทุกๆการลงทุนบริษัทจะนำ หลักฐานมาแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ประมวลผล 

     เริ่มต้นstep ที่ 1 มูลค่าของเหรียญ RGC 1 เหรียญจะเท่ากับ 0.1 XLM. เมื่อมีทุนสนับสนุนจาก partner เข้ามาทุกๆ 30,000 บาทเหรียญจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเป็น 0.2 XLM.ต่อ 1 RGC. และจะเพิ่ม step ต่อไปเรื่อยๆจนครบ 100 step

     ราคาของเหรียญจาก 0.1 XLM. สตางค์ จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 10 XLM.ต่อ 1 เหรียญ RGC.

      และจะโครงการต่างๆแบคอัพมูลค่าของเหรียญมากสูงถึง 7 ล้านกว่าบาท ระบบก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการเทรดบนกระดานเทรด

วาระที่ 2.โครงการลงทุน

     เริ่มเข้าสู่การลงทุน บริษัทจะนำโครงการต่างๆ มาเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อเพื่อนำเงินไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อจะนำกำไรที่ได้จากการลงทุนนำมาแบ็คอัพเป็นทองคำเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหรียญให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ

     ในส่วนของการลงทุน

1. ลงทุนในด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

2. ลงทุนในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์

      มูลค่าของการลงทุนทั้งหมดจะถูกแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์.

วาระที่ 3. transfer

     เริ่มการแลกเปลี่ยนคลิปโตเคอเรนซี่ มาเป็นหุ้นดิจิตอล ด้วยระบบแพลตฟอร์มการปันผล Roi ของหุ้นดิจิตอล ทุกท่านที่ถือเหรียญ RGC สามารถเปลี่ยนแปลงจากคลิปโตมาเป็นหุ้นดิจิตอลและรับเงินปันผลจากกำไรของบริษัท และยังสามารถแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นคริปโตเคอเรนซี่เพื่อเทรดในกระดานเทรดได้อีกด้วย เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทต่อไป..https://richgolddigital.com

การคำนวนผลลัพโดยประมาณ

(ขึ้นอยู่กับราคาเหรียญในกระดานเทรด)

Step1.มูลค่าของเหรียญ  0.1 XLM.
            มีจำนวน  50,000 เหรียญ RGC.
Step2.มูลค่าของเหรียญ  0.2 XLM.
            มีจำนวน  25,000 เหรียญ RGC.
Step3.มูลค่าของเหรียญ  0.3 XLM.
            มีจำนวน  16,666 เหรียญ RGC.
Step4. - Step10. 
  4 - มูลค่าของเหรียญ  0.4 XLM. มีจำนวน  12,500 RGC.
  5 - มูลค่าของเหรียญ  0.5 XLM. มีจำนวน  10,000 RGC.
  6 - มูลค่าของเหรียญ  0.6 XLM. มีจำนวน    8,333 RGC.
  7 - มูลค่าของเหรียญ  0.7 XLM. มีจำนวน    7,142 RGC.
  8 - มูลค่าของเหรียญ  0.8 XLM. มีจำนวน    6,250 RGC.
  9 - มูลค่าของเหรียญ  0.9 XLM. มีจำนวน    5,555 RGC.
10 - มูลค่าของเหรียญ  1.0 XLM. มีจำนวน    5,000 RGC.

Step11. - Step20
     - มูลค่าของเหรียญเพิ่มขึ้น  1.1 XLM. ถึง  2.0 XLM.
     - เหรียญลดลงจาก  4,545 เหลือ  2,500 เหรียญ RGC

Step21. - Step30. 
     - มูลค่าของเหรียญเพิ่มขึ้น  2.1 XLM. ถึง  3.0 XLM.
     - เหรียญลดลงจาก  2,380 เหลือ  1,666 เหรียญ RGC

Step31. - Step40. 
     - มูลค่าของเหรียญเพิ่มขึ้น  3.1 XLM. ถึง 4.0 XLM.
     - เหรียญลดลงจาก  1,612 เหลือ  1,250 เหรียญ RGC

Step41. - Step50. 
     - มูลค่าของเหรียญเพิ่มขึ้น  4.1 XLM. -  5.0 XLM.
     - เหรียญลดลงจาก  1,219 เหลือ  1,000 เหรียญ RGC

เป้าหมาย Step100
    -  มูลค่าของเหรียญเพิ่มขึ้นเป็น  10 XLM.
    - จำนวนเหรียญ RGC ให้เป็นไปในมูลค่าจริงบนกระดานเทรด
    - เมื่อในกระดานเทรดมีความต้องการเหรียญเพิ่มขึ้นทางระบบก็จะปล่อยเหรียญออกมาตามมูลค่าจริงและจะนำไปซื้อทองคำมา backup หรือนำไปลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหรียญต่อไป