โครงการของบริษัท

รวมโครงการ บริษัท ริชโกลด์อินเตอร์เทรด จำกัด

โครงการทุนพัฒนาชีวิตริชโกลด์ RG/GL
โครงการโรงงานคัดแยกและกำจัดขยะ
โครงการอสังหาริมทรัพย์
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมรับซื้อสินค้าเกษตรและส่งออกสินค้า
โครงการพลังงานสะอาด(Green Energy)
โครงการห้างสรรพสินค้าและมินิมาร์ท
โครงการผลิตสินค้าแบรนด์บริษัท
โครงการแพลตฟอร์ม E-Commerce
โครงการเงินดิจิตอลและการแลกเปลี่ยน (Digital Currency Exchange)
โครงการไฟแนนซ์ประกันชีวิตและประกันภัย
โครงการริชโกลด์พาร์ค
โครงการมูลนิธิในฝันเพื่อสังคม

งานเปิดตัวบริษัท ปี 2561