ข่าวสาร

Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery

การจัดงานเปิดตัว บริษัท ครั้งที่1/2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ.สโมสรทหารบก (วิภาวดี) มีสมาชิกบริษัทเข้าร่วม 500 ท่าน

Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บริษัทและสมาชิกได้ร่วมแบ่งปันความสุข มอบของขวัญให้กับเด็กๆในวันคริสมัสที่ โรงเรียนบ้านผาเวียง จังหวัด สุโขทัย

Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery

บจ.ริชโกลด์ อินเตอร์ เทรด ได้เตรียมทำ MOU กับ บริษัททวีรัตน์พลาสติก เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดโรงงานรับกำจัดขยะ