บริษัท ริชโกลด์อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท ที่สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาชิกได้รับการสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน

ผมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อนำพาองค์กรให้เป็น บริษัท ที่สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาชิกควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญให้กับชุมชนสืบสานรักษาวิถีไทยให้คง อยู่คู่ไทยตลอดไป

ธีรธัชช์  ธรกนก

ผู้บริหารสูงสุด

บริษัท ริชโกลด์อินเตอร์เทรด จำกัดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ตามความตั้งใจของผู้บริหาร บริษัท เพื่อสร้างรายได้ให้มั่นคงและยั่งยืน